Makna Simbolik Hajar Aswad

Makna Simbolik Hajar Aswad

RMOL — Dalam perspektif tarekat, haji dimaknai bukan han­ya dari aspek fikih dan as­pek legalitas haji dan um­rah, tetapi agak lebih dalam ...
Ada Apa di Dalam Ka’bah?

Ada Apa di Dalam Ka’bah?

RMOL — Masih banyak orang pe­nasaran ada apa di dalam Ka’bah? Bangunan suci ben­tuk kubus berukuran tinggi 11,03 m dengan sisi 11,03 m x 12...
Memahami Simbol-simbol Haji

Memahami Simbol-simbol Haji

RMOL — Haji sangat kaya dengan peristiwa simbolik. Siapapun yang ingin merasakan nikmatnya haji dan umrah sebaiknya memahami sim­bol-simbo...
Haji Sebagai Drama Kosmik

Haji Sebagai Drama Kosmik

RMOL — Meskipun haji rukun Is­lam terakhir (kelima) tetapi merupakan ibadah tertua bagi umat manusia. Iba­dah haji sarat dengan ber­bagai ...
Perspektif Hakekat

Perspektif Hakekat

RMOL — Perspektif ahli hakekat haji dan umrah lebih da­lam lagi daripada kedua perspektif sebelumnya (per­spektif Syari’ah dan Tarekat). D...
Pelajaran Dari Gua Tsaur

Pelajaran Dari Gua Tsaur

Seorang peziarah keluar dari mulut Gua Tsur saat melakukan ziarah di gua yang pernah dijadikan tempat persembunyian Rasulullah SAW dan saha...